Актуално

Начало | Актуално

Обучение с международен експерт в областта на опазването на околната среда и законодателството на ЕС

11.03.2019
     
 
 
 
 
На 12 март 2019 г. в гр. София стартира обучение на тема „Политика  на ЕС в област екология. Право на ЕС за опазване на околната среда и оценката на въздействието върху околната среда", осъществявано в рамките на партньорството на НИП и Върховния административен съд по проекта "ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”. В обучението ще участва проф. д-р Лудвиг Кремер, германски съдия и дългогодишен експерт в Европейската комисия по въпросите на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда. В международния лекторски екип на обучението са включени и съдиите от Върховния административен съд Сибила Симеонова и Николай Гунчев.
 
Акцент в учебния план на обучението е прилагането на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция). Ще бъде направен анализ на актуалната практика на Върховния административен съд и Съда на ЕС в областта на опазването на околната среда.  
 

назад