Актуално

Начало | Актуално

НИП стана член на Управителния комитет на Европейската мрежа за съдебно обучение

28.06.2019

На 27 и 28 юни в Букурещ се проведе годишно Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Тази година дневният ред на събранието включваше и избор на ръководни органи – генерален секретар и Управителен комитет.

 
От подадените 15 кандидатури за членове на Управителния комитет бяха избрани 9 члена, сред които и НИП за първи път.
 
Общото събрание избра за генерален секретар на Мрежата съдия Маркус Брюкнер, командирован във Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите на Германия, при конкуренция с Лука Перили от Висшата школа на магистратурата на Италия.
 
В Европейската мрежа за съдебно обучение членуват 38 съдебно-обучителни институции от държавите членки на ЕС. Мандатът на ръководните органи е 3 години.
 

назад