Актуално

Начало | Актуално

„Управление на съдебната власт. Ръководство за административни ръководители” е достъпно в електронния портал на НИП

12.07.2019
     

 

 

 

В изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието възложи съставянето на ръководство за административни ръководители и заместниците на административните ръководители  „Управление на съдебната власт”, което е едно от 9-те учебни помагала за магистратите. 
 
От днес то е на Ваше разположение в електронен формат. Негови автори са магистрати с управленски опит в различни органи на съдебната власт, преподаватели и експерти. Темите в съдържанието са подбрани така, че да бъдат обхванати ежедневните правомощия на административните ръководители в съдилищата и прокуратурите. 
 
Всички самообучителни ресурси за магистратите са публикувани в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес:http://e-learning.nij.bg, раздел "Виртуална читалня". Регистрация можете да направите и при избиране на съответното помагало.
 
 
 

назад