Актуално

Начало | Актуално

НОВ ПОДРАЗДЕЛ „ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПА“ Е СЪЗДАДЕН КЪМ РАЗДЕЛ „ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА НИП

28.08.2019
В новия подраздел „Обучения в Европа“ ще бъдат публикувани обучения с целева аудитория съдебна администрация, организирани по различни проектни или партньорски инициативи. Обученията ще бъдат провеждани на чужд език в България и в други страни от ЕС. 
 
 
Първите 2 публикувани събития ще се проведат в рамките на партньорско споразумение на проект „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа”, изпълняван от Академията по европейско право (ERA) съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) и други 22 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в т.ч. и Националният институт на правосъдието.
 
 
Местата за участници от България са ограничени и в тази връзка очакваме съдебните служители да следят информацията и своевременно да заявяват своя интерес.
 

назад