Актуално

Начало | Актуално

Покана за участие в семинари в областта на трафика на хора

29.10.2019
Инициативата „Обучение на адвокати, прокурори и съдии за гарантиране на по-добра защита на правата на мигрантите и бежанците-жертви на трафик на хора“ (TRAIN PRO RIGHTS), осъществявана с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, организира поредица от обучения в областта на трафика на хора. 
Проектът се координира от Асоциация „Про Рефугиу“, Румъния, с участието на партньори от Гърция, Италия и Испания. От българска страна, по проекта участва Центърът за изследване на демокрацията.
 
Цели:
 
повишаване знанията на участниците относно законодателството на Европейския съюз и съдебната практика, свързани със защита правата на жертвите на трафика на хора - мигранти и бежанци;
единно и ефективно прилагане на законодателството на ЕС в случаите, свързани с жертви на трафик на хора
 
Обучения:
 
1. „Международно правно сътрудничество по наказателни дела по случаи, свързани с бежанци и мигранти – жертви на трафик на хора, подложени на експлоатация в държави-членки на ЕС”, 19-20 март 2020 г., Мадрид, Испания – един съдия; 
2. „Правна рамка и съдебна практика за присъждане на финансова компенсация за бежанци и мигранти - жертви на трафик на хора, експлоатирани в държави-членки на ЕС”, 2-3 април 2020 г., София, България – двама съдии;
3. „Права на непридружени непълнолетни лица – жертви на трафик на хора“, 
14-15 май 2020 г., Рим, Италия – един съдия;
4. „Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз по отношение на жертви на трафик на хора, търсещи убежище в Европа“, 8-9 октомври 2020 г., Букурещ, Румъния – един съдия
Целева група на инициативата са съдии 
 
Изисквания:
 
владеене на английски език
по възможност, презентация по въпрос, свързан с темата на обучението
 
Заявление за кандидатстване и финансови условия
 
Срок за попълване на електронната заявка – 7 ноември 2019г.
Пътните, дневните и квартирните разходи на участниците ще бъдат поети от бюджета на инициативата
 
Лице за контакт: Корнелия Кирилова – програмен координатор; тел. 02/9359 161; е-поща: k.kirilova@nij.bg

 


назад