Актуално

Начало | Актуално

Покана на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) за участие на магистрати в учебни посещения, организирани от Мрежата през второто полугодие на 2020 г.

17.06.2020

Представяме на вниманието на българските магистрати учебните посещения на Европейската мрежа за съдебно обучение, които ще бъдат организирани през втората половина на 2020 г.

 

Заявките за участие за всички учебни посещения се попълват електронно на следния линк: https://exp-platform.ejtn.eu/. Изискванията към кандидатите и финансовите условия за участие можете да откриете тук.

 

Определеният от ЕМСО краен срок за  заявяване на участие в учебните посещения е 06 юли (понеделник) 2020г., 19:00 ч. (източноевропейско време). Не се допуска получаването на заявки след този срок.

 

Поради епидемиологичната обстановка в Европа всички дати са прогнозни и подлежат на потвърждение от ЕМСО и от приемащите институции.

 

I. Учебно посещение в ЕСПЧ, Страсбург

През второто полугодие на 2020г. в ЕСПЧ ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2,5 дни:

07-09 декември 2020г. (предстои потвърждение на датите)  –  работен език английски

 

II. Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург

През второто полугодие на 2020г. в Съда на ЕС ще се проведат три учебни посещения с продължителност 1,5 дни по следния график:

9 – 10 ноември 2020г. (предстои потвърждение на датите)  – работен език английски

23 – 24 ноември 2020г. (предстои потвърждение на датите) – работен език английски

30 ноември – 01 декември 2020г. (предстои потвърждение на датите) – работен език английски

 

III. Учебно посещение в институции на ЕС, Брюксел:

През второто полугодие на 2020г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 3 дни на  26 – 28 октомври 2020г. (предстои потвърждение на датите)  – работен език: английски.

 

IV. Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права и Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Виена:

През второто полугодие на 2020г. ще се проведе едно учебно посещение с продължителност 2 дни на 28 – 29 септември 2020г.  (предстои потвърждение на датите) – работен език английски.

ВНИМАНИЕ: Има вероятност учебното посещение да се проведе в онлайн формат. Участниците ще бъдат уведомени своевременно.

 

V. Учебно посещение в онлайн формат в Хагската конференция по международно частно право

През второто полугодие на 2020г. ще се проведе едно учебно посещение в онлайн формат с продължителност 2 x ½ ден на 16 – 17 септември 2020г. – работен език английски

 

Лице за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

 

За повече информация - линк към приложенията:

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


назад