Актуално

Начало | Актуално

Обучение за новоназначени съдебни служители в комбинирана обучителна форма

03.08.2020
     

Националният институт на правосъдието организира двумодулно обучение, предназначено за новоназначени съдебни служители със стаж до 1 година в съдебната система.

 

В периода 23.09.-21.10.2020 г. ще се проведе първата част от комбинираната обучителна форма в електронен дистанционен формат "Въвеждащо обучение за новоназначени съдебни служители". Неговата основна цел е да осигури обща теоретична подготовка на новопостъпилите съдебни служители, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работа и им даде добра основа за развитие. 

 

В периода 27-28.10.2020 г. ще бъде проведена присъствената част от комбинираното обучение "Практическо приложение на основните принципи в административната дейност на новоназначени съдебни служители", в която преимуществено ще бъдат включени преминалите дистанционния курс участници. Новоназначени служители от съдилищата в страната, които не са преминали дистанционната форма, също могат да вземат участие. Учебният план обхваща теми, свързани с организацията и функционирането на администрацията на съда и е насочен към практическото приложение и адаптиране на уменията и квалификацията на служителите към принципите и практиката на съдебната дейност.

 

Участниците ще получат сертификати за успешното завършване на всяка от обучителните форми.

 

Преподаватели в обучението са г-жа Калина Анастасова, съдия в Софийски градски съд, д-р Силвия Кръстева, съдия в Окръжен съд Плевен, г-жа Татяна Жилова, съдия в Административен съд София-град, г-н Иван Стоилов, съдия в Софийски районен съд, г-жа Анна Зоксимова, съдебен администратор в Административен съд София-град, г-жа Любка Христова, експерт-психолог.

 

Обучението се осъществява в рамките на Дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Организатори на обучението са: Боряна Урманова-Григорова, програмен ръководител, grigorova@nij.bg и Лилия Иванова, програмен координатор, l.ivanova@nij.bg

 

Желаещите да вземат участие в обучението следва да попълнят електронна заявка през сайта на НИП (тук), както и да създадат свои профили в Портала за електронно обучение на НИП (в случай че нямат такива) на следния линк: https://e-learning.nij.bg/login/index.php.

 

назад