Актуално

Начало | Актуално

Присъствено обучение за обучители на НИП

28.10.2020
     

На 19-20.11.2020 г., Националният институт на правосъдието организира присъствено „Обучение на обучители“, предназначено за магистрати, настоящи и бъдещи обучители на НИП.

 

Двудневното обучение дава теоретични и практически познания за целия методологичен цикъл, включващ анализ, дизайн, разработване, провеждане и оценка на съдебното обучение в присъствена и електронна среда. Специално внимание е отделено на уменията за презентация и фасилитация, на техниките за мотивация и справяне с трудни участници, методите за ангажиране вниманието на участниците, както и на работата на преподавателя с електронните платформи за обучение, използвани в НИП. 

 

Утвърдени преподаватели на НИП ще представят своя практически опит и полезни насоки за преподаване в присъствена и електронна среда.

 

Обучението се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Развиване и укрепване на общността на съдебните обучители“ по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 „Правосъдие през 21 век - развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За да заявите своето участие, моля попълнете приложената заявка

 

Организатор на обучението е Корнелия Кирилова, програмен координатор k.kirilova@nij.bg, тел. 02 9359 161.

 

назад