Актуално

Начало | Актуално

Онлайн обучение на тема "Разпределение. Несеквестируемост"

19.11.2020
     

На 9 и 10 декември 2020г. Националният институт на правосъдието ще проведе онлайн обучение на тема "Разпределение. Несеквестируемост", с преподавател съдия Борислав Белазелков от Върховния касационен съд. 

Обучението е предназначено за съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни помощници. 
 
Обучението се провежда по проект  BG05SFOP001-3.006-0001 „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
За да заявите своето участие, моля попълнете заявка за участие.
 
 
Организатор на обучението: Ангелина Лулчева – програмен сътрудник, електронна поща: a.lulcheva@nij.bg, телефон: 02 9359 144.
 

назад