Актуално

Начало | Актуално

Уебинар за прилагането на правилата за достъп до трафични данни в контекста на защитата на основните права

15.12.2020

На 14 и 15 декември 2020 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинар на тема "Достъпът до трафични данни като допустимо ограничаване на конституционни права на гражданите”, в който се включиха съдии по наказателни дела, прокурори и следователи от районно и окръжно ниво.

 

Преподаватели в уебинара  бяха съдия Анелия Щерева от Софийски градски съд, Огнян Стоичков – член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както и Пламен Василев, управител на "БТК НЕТ" ЕООД и директор "Сигурност" на ВИВАКОМ. 

 

В рамките на обучението бяха разгледани и обсъдени редица практически въпроси, относими към прилагането на правната уредба, свързана с разрешаване на достъп до трафични данни и упражнявания контрол от съдилищата, разнородната практика по прилагането на Закона за електронните съобщения, както и прилагането на Правилника за администрацията в съдилищата по отношение образуването на частни наказателни производства. Посочената проблематика беше разгледана в контекста на обезпечаване неприкосновеността на личния и семейния живот и тайната на кореспонденцията, като за целта беше направен преглед на ключови решения на Конституционния съд, както и сравнително-правен анализ на относимите международни актове и актове от законодателството и практиката на ЕС.


назад