Актуално

Начало | Актуално

Новата Европейска стратегия за съдебно обучение 2021—2024

20.01.2021
На 2.12.2020 г. Европейската комисия прие пакет за модернизиране на правосъдието в ЕС чрез засилване на обучението на работещите в тази сфера. Комисията определи амбициозни цели в своята Европейска стратегия за съдебно обучение за периода 2021—2024 г., стартира нова Европейска платформа за обучение и публикува Годишен доклад за 2020 г. относно европейското съдебно обучение. Комисията съвместно с институциите за съдебно обучение на национално и европейско ниво изготви документ под формата на въпроси и отговори относно Европейската стратегия за съдебно обучение за периода 2021-2024 г. Подробна информация на български и на английски език можете да намерите тук - BG, EN.
 

 


назад