Актуално

Начало | Актуално

Наръчник на ЕС за жертвите на тероризъм

21.01.2021
Европейската комисия публикува Наръчник на ЕС за жертвите на тероризъм, изготвен от Експертния център на ЕС за жертвите на тероризъм. 
 
Наръчникът има за цел да подпомогне практическото прилагане на законодателството на ЕС за защита правата на жертвите на тероризъм. Той е придружен от приложение, което съдържа полезна допълнителна информация за защита на жертвите. 
 
Наръчникът на ЕС и приложението към него са достъпни в уебсайта на Европейската комисия, в раздела, посветен на защита правата на жертвите.

 


назад