Актуално

Начало | Актуално

Електронно дистанционно обучение на тема "Надзорът за законност при епидемия, пандемия и извънредно положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство"

26.03.2021
Националният институт на правосъдието, съвместно с Прокуратурата на Република България, организира електронно дистанционно обучение на тема "Надзорът за законност при епидемия, пандемия и извънредно положение. Престъпни състави и предизвикателства пред органите на досъдебното производство". 
 
Обучението акцентира върху правомощията по упражняване на ефективен надзор за законност върху дейността на административните органи и издаваните от тях актове в условията на епидемия, пандемия и извънредно положение. 
 
Преподаватели: Виктор Малинов – прокурор, завеждащ отдел „Надзор за законност“ Върховна административна прокуратура и Николай Георгиев – прокурор, завеждащ отдел 05 „Аналитичен“ на Върховна касационна прокуратура.
 
Обучението ще се проведе в периода 12–25.04.2021 г. и е предназначено за прокурори от районните, окръжните и апелативните прокуратури.
 
Организатор на обучението: Диляна Петровска - е-поща: d.petrovska@nij.bg, тел. 02 93 59 007
 
 

назад