Актуално

Начало | Актуално

Удължава се срокът за заявяване на участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност

24.03.2021
     

 

Поради наличие на ограничен брой свободни места НИП удължава срока за заявяване на участие в присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност до 15 април 2021 г. включително. 

 

Заявяването на участие може да се извърши чрез системата за администриране на събития ИСУПО (isupo.nij.bg) съгласно приложената допълнителна информация.

 

Предлаганите обучения са в изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, и се предлагат в следните варианти:

 

• Присъствени езикови курсове по общ английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;

• Присъствени езикови курсове по общ английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;

• Присъствени езикови курсове по юридическа терминология на английски и френски език с продължителност 36 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично.

 

Изпълнител на дейността е „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, ползвател на марката за услуги „Училища Европа“.

 

Обученията ще се проведат при издадена съответна заповед на министъра на здравеопазването, допускаща присъствено провеждане на подобен тип дейност.

 

Лица за контакт от НИП:

Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

Емил Георгиев, младши експерт, НИП; имейл: e.georgiev@nij.bg; тел. 02 9359 103 


назад