Актуално

Начало | Актуално

Варненският икономически университет обяви прием за специалност „Съдебна администрация“ за учебната 2021/2022 г.

25.03.2021

За поредна година във Варненския икономически университет ще се приемат студенти в инициираната от НИП през 2017 г. специалност „Съдебна администрация“. Университетският курс е насочен към подготовката на висококвалифицирани служители с необходимите ключови умения и компетентности за администрацията на съдилищата, прокуратурите и другите органи в съдебната система. 

 

 Обучението е практически ориентирано и се реализира в партньорство с Апелативен съд Варна, Окръжен съд Варна, Административен съд Варна, Районен съд Варна и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието. Повече информация за обявения прием е налична на следния линк: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar

 

Специалността „Съдебна администрация“ е включена и в държавния план-прием в професионалните гимназии в Република България. Към настоящия момент в 9 средни училища се провежда обучение за придобиване на базови знания, умения и компетентности на съдебни служители. 

  


назад