Актуално

Начало | Актуално

ОБУЧЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА

25.05.2021
Международната академия за борба с корупцията (официална страница: https://www.iaca.int/) предлага следните възможности за участие в обучения, насочени към превенция и противодействие на корупцията: 
 
Разкриване на информация за имущественото състояние като индикатор за корупция – обучението  е разработено като курс за самоподготовка без участието на преподавател.  Форматът е изготвен с финансовата подкрепа на Руската федерация с акцент върху начините за деклариране на активи, алтернативни решения за събиране на относима информация и съпоставка на предимствата и недостатъците на различни подходи за това. Курсът е предназначен за самостоятелна работа и е с препоръчителна продължителност от 18-24 часа.
 
Използването на технологии за борба с корупцията и прилагане на законодателни мерки (19 юли - 13 август 2021 г) -  обучението предвижда участието на преподавател/и;
 
Данъчно законодателство и борба с корупцията (27 септември - 24 октомври 2021 г.)  - обучението предвижда участието на преподавател/и;
 
Обученията включват сесии на живо, предварително записани видео сесии, тестове за самооценка, упражнения и онлайн дискусионен форум. Продължителността на всеки курс е четири седмици. 
 
Пълният каталог на обученията на МАБК е достъпен на: https://www.iaca.int/iaca-programmes/open-trainings/best-of-seminar.html 
 
В периода 26-27 юни 2021 г. ще се проведе семинар от поредицата „Най-доброто от…“ с преподавател проф. Гуидо Палацо, Университет на Лозана. Програмата включва учебни казуси и дискусии относно етични проблеми при вземането на „лоши” управленски решения и възможностите за редуциране на последиците за организациите от тях. Подробна информация за събитието можете да намерите на: https://www.iaca.int/iaca-programmes/open-trainings/best-of-seminar.html 
 

назад