Актуално

Начало | Актуално

Провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за съдии - Випуск 2021-2022

20.08.2021

Периодът на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии ще бъде определен със заповед на директора на НИП след влизане в сила на решението на СК на ВСС по протокол № 30/27.07.2021 г., с което е приет окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии по заявените от тях длъжности. 

 

Заповедта на директора на НИП ще бъде своевременно публикувана.

 

За повече информация се обръщайте към дирекция „Начално и въвеждащо обучение“, телефони (02) 9359 105, 9359 131, 9359 145, 9359 182 и e-mail: no@nij.bg 


назад