Актуално

Начало | Актуално

Присъствено езиково обучение на ЕРА по „Семейна медиация“ в гр. Трир, 1-3 декември 2021г.

16.09.2021

В рамките на проекта на ЕРА „Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация“, съфинансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз предстои поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни европейски държави.

 

Второто планирано обучение за 2021г. е на тема “Семейна медиация“ и ще се проведе в периода 1-3.12.2021г. в гр. Трир, Германия. В обучението е предвидено участието на 3-ма български съдии. Можете да се запознаете с програмата на обучението.

 

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво.

 

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО, достъпна на адрес: isupo.nij.bg в срок до 18 окткомври 2021 г.

 

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, телефон: 02 9359 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

 

Следващите 2 семинара, в които е предвидено участие на български магистрати са на тема „Семейна медиация“. Обученията ще се проведат в различни европейски държави в периода м. май - м.септември 2022 г.

 

Повече за предстоящите обучения можете да намерите ТУК.

 

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на специално създадения за тази цел интернет сайт: Mediation in the EU: Language, Law and Practice – Series of interactive language training events (era-comm.eu), както и на прикачената брошура.


назад