Актуално

Начало | Актуално

Покана за участие в присъствени обучения на НИП по английски и френски език за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност

17.09.2021
     

По проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ НИП набира участници за присъствени обучения по английски и френски език в групова форма за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност в областните градове на страната.

 

Записалите се участници в текущи чуждоезикови курсове нямат право да кандидатстват за нов курс, преди да са завършили успешно настоящия. 

 

Присъствените езикови курсове се провеждат по проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и покриват:

-          общ английски и френски език - нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;

-           общ английски и френски език - ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично;

-          юридическа терминология на английски и френски език с продължителност 36 учебни часа при интензивност 6 учебни часа седмично.

 

Изпълнител на дейността е „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД, ползвател на марката за услуги „Училища Европа“.

 

Обученията се провеждат при спазване на актуалната заповед на министъра на здравеопазването, отнасяща се до провеждане на присъствени чуждоезикови курсове.

 

Заявяването на участие се извършва чрез системата на НИП за администриране на събития ИСУПО (isupo.nij.bg) съгласно приложената допълнителна информация.

 

Код на събитието в ИСУПО: 2452.

 

Краен срок на заявяване на участие: до 31.10.21 г. включително.

 

Лице за контакт от НИП:

Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 0888002228


назад