Актуално

Начало | Актуално

Предстоящи уебинари с участието на експерт на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)

13.10.2021

През м. октомври - ноември 2021 г. Националният институт на правосъдието организира два уебинара за съдии в областта на търговските марки и актуалната практика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, които ще се проведат през платформата ZOOM.

 

Първият уебинар на тема „Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския съюз по спорове, свързани с марки на Европейския съюз“ ще се проведе на 28 октомври 2021 г. от 10.00 до 12.00 ч. и е предназначен за аудитория от съдии от Върховния касационен съд, Софийския апелативен съд и от Софийския градски съд.

 

По време на презентацията ще бъде направен преглед на избрани решения в производства по опозиции, отмяна и заличаване на марки на Европейския съюз. 

 

Срок за заявяване на участие: 26 октомври 2021 г. включително

 

Вторият уебинар на тема: „Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския съюз относно откази от регистрация и спорове, свързани с търговски марки на Европейския съюз“ ще се проведе на 04 ноември 2021 г. от 10.00 до 12.00 ч. и е предназначен за съдии от Върховния административен съд и Административен съд - София град.

 

В рамките на уебинара ще бъде извършен преглед на избрани решения в производства, свързани с откази от регистрация на марки на Европейския съюз, както и производства по опозиции, отмяна и заличаване на марки на Европейския съюз. 

 

Срок за заявяване на участие: 2 ноември 2021 г. включително

 

Презентатор на двете събития ще бъде Пламена Георгиева, адвокат и медиатор към Апелативните състави на Службата на ЕС за интелектуална собственост.

 

Пламена Георгиева е адвокат в областта на интелектуалната собственост. Завършила е юридическото си образование в България, със специализации във Франция и Италия. След над 10-годишна практика в една от водещите адвокатски кантори в България, от 2017 г. е адвокат и медиатор към Апелативните състави на EUIPO, Испания. Дейността ѝ включва изготвяне на решения за Апелативните състави във връзка с откази, опозиции, искания за заличаване и отмяна на регистрацията на марки на Европейския съюз. Осъществява процесуално представителство пред Съда на Европейския съюз при обжалване на решения на Апелативните състави, както и участва като медиатор при спорове в областта на интелектуалната собственост към Службата по алтернативно разрешаване на спорове на EUIPO.

 

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: isupo.nij.bg

 

Лице за контакт: Димитър Митев, програмен координатор, телефон за контакт: 02 9359 163; ел. поща: d.mitev@nij.bg  

 

назад