Актуално

Начало | Актуално

Обществено обсъждане на Стандарти за съдебно обучение за ефективно упражняване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“

03.11.2021
     

 

На 03.11.2021 г., от 11:00 ч. чрез платформата ZOOM се проведе публично представяне на Стандарти за съдебно обучение за ефективно упражняване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“, разработени по проект Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Националния институт на правосъдието.

           

Стандартите са разработени в изпълнение на Дейност 1 „Стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности“ от Работна група в състав:

 

Александър Арабаджиев – съдия в съда на ЕС, Божидар Джамбазов – прокурор във ВКП, Иванка Трифонова – прокурор в САП, командирована във ВКП, Диана Мицканова – прокурор в Специализирана прокуратура, Десислава Петрова – прокурор в СГП и Румяна Тозова - следовател в Националната следствена служба.

 

На представянето бяха поканени членовете на ВСС, председателите на Апелативните прокуратури, членове на Програмния съвет на НИП, представители на професионалните съсловни организации.

 

Заинтересованите лица и институции имат възможност да изпращат своите становища, бележки и предложения в срок до 10.12.2021 г. на електронна поща: s.yankova@nij.bg

 

Стандартите може да видите тук. 


назад