Актуално

Начало | Актуално

Смесена група от магистрати и полицейски служители преминаха обучение по проблемите на сексуалната експлоатация

18.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

На 17 ноември 2022 г. приключи провеждането на четвъртото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”.

 

Едномесечният обучителен курс беше разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати и служители на правоохранителните органи в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти. Обучението беше насочено и към повишаване на интердисциплинарните знания в посочената област за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и към формиране на професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.

 

В методологически план курсът съчетаваше допълващи се обучителни подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит), които способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. Обучението беше завършено успешно от 47 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи, като получената обратна връзка от обучаемите потвърждава високото ниво на удовлетвореност от участието им в обучението. 

 

Contract No BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. for the project  „Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence“, implemented with the support of the “Justice Programme of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

 


назад