Актуално

Начало | Актуално

Програма за обмен 2023 - Покана за кандидатстване в регионални обмени

20.01.2023

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в регионални обмени в рамките на Програма за обмен 2023.

 

Регионалните обмени са насочени към насърчаване на взаимното доверие между магистрати/съдебни служители, намиращи се от двете страни на една вътрешна граница на ЕС, с цел идентифициране и решаване на практически проблеми, произтичащи от трансгранични случаи и създаване на условия за пряко трансгранично сътрудничество.

 

Критерии за участие в регионалните обмени:

 

- Могат да кандидатстват български магистрати и съдебни служители, които работят по дела с трансгранично измерение или част от ежедневната им работа да е свързана с трансграничното сътрудничество с най-близката съседна държава от ЕС;

 

- Съдилищата или прокуратурите на гостуващия и приемащия участник трябва да се намират на максимално разстояние от 150 км от националната граница (така че максималното разстояние между двете съдилища или прокуратури да е 300 км);

 

- Държавите от ЕС, в които български магистрати/съдебни служители могат да провеждат регионални обмени са Гърция и Румъния;

 

- Всеки кандидат сам трябва да намери подходяща приемаща институция, която да отговаря на горепосочените критерии;

 

- Работният език на даден обмен се уточнява от участниците в него. ЕМСО не покрива разходи за превод, както и разходи на приемащата институция;

 

- Продължителността на регионалните обмени е 5 работни дни.

 

Кандидатстването в регионалните обмени става чрез електронната платформа на ЕМСО  , като се подава проектно предложение, изготвено от гостуващия кандидат и съдържащо подробна мотивация. В проектното предложение следва  да се посочи и трансграничното измерение, което ще бъде разгледано по време на обмена. Друг задължителен реквизит, който трябва да се представи, е споразумение за домакинство, подписано от приемащия съд или прокуратура.

 

Периодът за кандидатстване е целогодишен, до изчерпване на предвидения за дейността бюджет, но не по-късно от 15 ноември 2023г.

 

Регионалните обмени са индивидуални, но е допустимо да кандидатстват и групи от максимум двама (2) участници от един и същи съд/прокуратура. Всеки член на групата трябва да подаде индивидуално проектно предложение.

 

Регионалните обмени могат да бъдат реципрочни, но не е задължително. В случай на реципрочен обмен (т.е. участникът в даден обмен да бъде, както гост, така и домакин на своя колега от съседната държава в рамките на 2023г.) кандидатите и от двете държави следва да подадат свои проектни предложения в платформата на ЕМСО.

 

Одобрените участници трябва да осъществят обмена си между 15 февруари и 15 декември 2023г.

 

Подробна информация и финансови условия за участие в регионалните обмени можете да намерите тук .

 

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152) 


назад