Брой 5 на електронния бюлетин на Националния институт на правосъдието е вече факт. Верни на традицията да бъдем иновативни, в него предоставихме поле за изява на „младшите”. Това е първото издание на НИП, съставено изцяло от авторски разработки в областта на наказателното право и процес, на младши съдии от Випуск 2020/2021.

Skip to content