• Управителен съвет
  • Директор
   Миглена Тачева
   • Финансов контрольор
    Донка Грънчева
      Донка Грънчева Финансов контрольор Телефон за контакт: + (359 2) 9359 130 ел. поща:  grancheva@nij.bg
   • Главен секретар
    Светла Вълева
    • Директор ФБСД
     Василена Йорданова
      

     Василена Йорданова
     Директор на дирекция “Финанси, бюджет и стопански дейности”
     Телефон за контакт: + (359 2) 9359 107
     Факс:  + (359 2) 9359 170
     ел. поща: yordanova.v@nij.bg

     • Началник отдел ФБЧР
      Иван Георгиев
       

      Иван Георгиев
      Началник на отдел “Финанси, бюджет и човешки ресурси”
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 108
      ел. поща: georgiev.i@nij.bg

      • Счетоводство
       Ирена Траянова Деспина Георгиева-Ковачева Стоянка Нетовска
        

       Ирена Траянова
       Главен експерт – счетоводител 
       Телефон за контакт: +(359 2) 9359 112
       ел. поща: i.trayanova@nij.bg

       Деспина Георгиева-Ковачева 
       Главен експерт – счетоводител
       Телефон за контакт: + (359 2) 9359 115
       ел. поща: d.kovacheva@nij.bg

       Стоянка Нетовска
       Главен експерт – счетоводител
       Телефон за контакт: +(359 2) 9359 114
       ел. поща: s.netovska@nij.bg

      • Касиер
       Мая Петрова
        

       Мая Петрова
       Младши експерт – касиер
       Телефон за контакт: + (359 2) 9359 149
       ел. поща: petrova@nij.bg

      • Човешки ресурси
       Валентина Даскалова
        

       Валентина Даскалова
       Главен специалист – човешки ресурси
       Телефон за контакт: (+359 2) 9359 133
       ел. поща: v.daskalova@nij.bg

     • Началник отдел СДДА
      Калоян Кръстанов
       

      Калоян Кръстанов  
      Началник на отдел “Стопански дейности, деловодство и архив”
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 110
      ел. поща: krastanov.k@nij.bg

      • Деловодство и архив
       Бойка Иванова
        

       Бойка Иванова
       Главен специалист – деловодство и архив
       Tелефон за контакт: (+359 2) 9359 109
       ел. поща: bobi_ivanova@nij.bg

    • Началник отдел "Юрисконсулти"
     Маргаритка Христова-Николова
      

     Маргаритка Христова-Николова
     Началник отдел “Юрисконсулти”
     Телефон за контакт: (+359 2) 9359 186
     ел. поща: m.nikolova@nij.bg

     • Юрисконсулти
      Илияна Терзийска Преслав Николов
       

      Илияна Терзийска
      Младши експерт – юрисконсулт
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 184
      ел. поща: i.terziiska@nij.bg

      Преслав Николов
      Младши експерт – юрисконсулт
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 178
      ел. поща: p.nikolov@nij.bg

   • Заместник-директор
    Силвия Димитрова
    • Директор НВО
     Незабравка Стоева
      

     Незабравка Стоева
     Директор на дирекция “Начално и въвеждащо обучение”
     Телефон за контакт: + (359 2) 9359 148
     ел. поща:n.stoeva@nij.bg

     • Постоянни преподаватели
      Анелия Янева Мария Кавракова-Аршева Искра Билярска Нина Янева Елена Динева
     • Програмни ръководители
      Биляна Енчева
       

      Биляна Енчева
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 132
      ел. поща: biliana.encheva@nij.bg

     • Програмни координатори
      Николина Николова Геновева Трендафилова Иванка Кирилова Спасимир Здравков Мария Найденова
       

      Николина Николова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 131
      ел. поща: nikolova@nij.bg

      Геновева Трендафилова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 003
      ел. поща: g.trendafilova@nij.bg

      Иванка Кирилова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 145
      ел. поща: i.kirilova@nij.bg

      Спасимир Здравков
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 182
      ел. поща: s_zdravkov@nij.bg

      Мария Найденова
      Програмен координатор 
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359  105
      ел. поща: m.naydenova@nij.bg

     • Програмни сътрудници
      Радослав Нешев
       

      Радослав Нешев
      Програмен сътрудник – техническо обезпечаване на обученията

      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 102
      ел.поща: r.neshev@nij.bg

    • Директор ОСА
     Елена Икономова
      

     Елена Икономова
     Директор на дирекция “Обучение на съдебната администрация”
     Телефон за контакт: 02 9359 127
     ел. поща: e.ikonomova@nij.bg

     • Програмен ръководител
      Боряна Урманова-Григорова
       

      Боряна Урманова-Григорова
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: 02 9359 155
      ел. поща: grigorova@nij.bg

     • Програмни координатори
      Лилия Димитрова-Зарева Велин Турмаков Габриела Бакалова Ралица Иванова Анна Гергова
       

      Лилия Димитрова-Зарева
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: 02 9359 142
      ел. поща: l.zareva@nij.bg

      Велин Турмаков
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: 02 9359 135
      ел. поща: v.tourmakov@nij.bg

      Габриела Бакалова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: 02 9359 147
      ел. поща: g.bakalova@nij.bg

      Ралица Иванова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359  154
      ел. поща: r.ivanova@nij.bg

      Анна Гергова
      Младши експерт
      Телефон за контакт: 02 9359 179
      ел. поща: a.gergova@nij.bg

    • Директор ТОМОМ
     Люба Райнова
      

     Люба Райнова
     Директор на дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати”
     Телефон за контакт: + (359 2) 9359 126
     ел. поща: l.rainova@nij.bg

     • Програмни ръководители
      Елена Рускова Калина Цакова Калина Лазарова Станимир Керемидчиев Корнелия Кирилова
       

      Елена Рускова
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 139
      eл. поща: ruskova@nij.bg

      Калина Цакова
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 152
      ел. поща: k.tzakova@nij.bg

      Калина Лазарова
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 158
      ел. поща: k.lazarova@nij.bg

      Станимир Керемидчиев
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 120
      ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

      Корнелия Кирилова
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359  161
      ел. поща: k.kirilova@nij.bg

     • Програмни координатори
      Нина Димова-Класанова Ралица Русева Димитър Митев Светлана Янкова Райа Костова Ани Пармаксизян Нивелина Гяурова Емил Георгиев Диляна Петровска
       

      Нина Димова-Класанова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 143
      ел. поща: n.dimova@nij.bg

      Ралица Русева
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 128
      eл. поща: ruseva@nij.bg

      Димитър Митев
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 163
      ел. поща:  d.mitev@nij.bg

      Светлана Янкова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359   156
      ел. поща:s.yankova@nij.bg

      Райа Костова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359  106
      ел. поща: r.kostova@nij.bg

      Ани Пармаксизян
      Програмен координатор 
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 188
      ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

      Нивелина Гяурова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 117
      ел. поща:  n.gyaurova@nij.bg

       

      Емил Георгиев
      Старши експерт
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 103
      ел. поща: e.georgiev@nij.bg

      Диляна Петровска
      Старши експерт
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 007
      ел. поща: d.petrovska@nij.bg

     • Програмни сътрудници
      Ангелина Лулчева Анатолий Петков
       

      Ангелина Лулчева
      Програмен сътрудник
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359  144
      ел. поща: a.lulcheva@nij.bg

      Анатолий Петков
      Програмен сътрудник – техническо обезпечаване на обученията
      телефон за контакт: + (359 2) 9359 129
      ел. поща: petkov@nij.bg

    • Директор ЕОИР
     Дорина Христова
      

     Дорина Христова-Коева
     Директор на дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”
     Телефон за контакт: + (359 2) 9359 136
     ел. поща: d.hristova@nij.bg

     • Програмни ръководители
      Спас Манов Янислава Андреева-Александрова
       

      Спас Манов
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: +(359 2) 9359 136
      ел поща: s.manov@nij.bg

      Янислава Андреева-Александрова
      Програмен ръководител
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 162
      ел. поща: y.andreeva@nij.bg

     • Програмни координатори
      Зина Ташкова-Филчева Валентина Караганова Светла Тодорова Лилия Иванова
      Зина Ташкова-Филчева
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 001
      ел. поща:  z.filcheva@nij.bg

      Валентина Караганова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 123
      ел. поща: v.karaganova@nij.bg

      Светла Тодорова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 104
      ел. поща: todorova@nij.bg

      Лилия Иванова
      Програмен координатор
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 104
      ел. поща:  l.ivanova@nij.bg

     • Системни администратори
      Преслав Пейков Калин Янерлиев
       

      Преслав Пейков
      Системен администратор
      телефон за контакт: (+359 2) 9359 122
      ел. поща: p.peikov@nij.bg

      Калин Янерлиев
      Младши експерт
      Телефон за контакт: + (359 2) 9359 187
      ел. поща: k.yanerliev@nij.bg

   • Програмен съвет
    консултативен орган