Европейската мрежа за съдебно обучение осъществява програма за обучение за единния европейски пазар, която има...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...
Европейският институт за публична администрация (EIPA) организира конференция на тема „Парични вземания и обезпечаване на...
Академията по европейско право (ERA) отправя покана за участие в Обучение на съдии-координатори по европейско...