През месец септември Европейската мрежа за съдебно обучение стратира нова поредица от уебинари „в обедната...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...
В периода 2 октомври – 9 ноември 2023 г. Институтът за правни инициативи в Централна и...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие...