Европейската мрежа за съдебно обучение обявява покана за участие в

обучителни посещения на европейски институции по Програма за обмен 2016.
 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в обучителни посещения на европейски институции – част от нейната Програма за обмен 2016. Като представител на Мрежата за България, Националният институт на правосъдието съдейства със заявките на заинтересуваните магистрати, които ги изпращат директно в ЕМСО за подбор и разпределение.

1 – Дати и място на провеждане на обучителните посещения:

В рамките на Програмата одобрените български магистрати ще имат възможност да проведат обучителни посещения в Евроджъст, Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека и институциите на ЕС с продължителност от 2 до 5 дни, съобразно реда и условията, възприети в Европейската мрежа за съдебно обучение.

2 – Условия за кандидатстване:

За нея ще могат да кандидатстват български съдии, прокурори и следователи, които владеят отлично език, на който ще се провежда посещението. Той е английски или френски.
Заявките за участие се попълват електронно, съобразно приложените указания и се изпращат в Европейската мрежа за съдебно обучение до 12-ти февруари 2016 г. (петък) до 18.00 часа. ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидата след този срок.
Заявките за участие се попълват на английски или френски език.
Задължително е предоставянето на документ за владеене на език, който доказва владеене на съответния чужд език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка
 

3 – Критерии за участие:

За тази покана ще могат да кандидатстват всички български съдии, прокурори и следователи, като предимство ще се дава на тези от тях, които:
•    Не са участвали в други обучителни посещения по Програмата за обмен;
•    Кандидатствали са неуспешно при други покани за Програмата за обмен
•    Не са участвали за предходните 12 месеца в международни обучения/стажове, организирани от Националния институт на правосъдието с цел да се избегне дублирането на обучения и участници.
•    Участвали са активно в организирането на Програмата за обмен в страната като приемна страна или са приемали на индивидуален стаж европейски магистрати в страната.

4 – Указания за попълване:

1.    Влизате на сайта .
2.    Натискате бутона за обучителните посещения (Study Visits/Visites d’étude).
3.    Игнорирайте изискването за въвеждане на код.
4.    Натиснете бутона за кандидатстване (Apply/Postuler).
5.    Въведете коректно изискваните данни от ЕМСО в информационните кутийки.
6.    Натиснете бутона (Send Documents/Envoyer les documents) за прилагане и изпращане на документи, изисквани от това обявление (сертификат за владеене на език и други). Автоматично ще Ви излезе имейл прозорец с необходимия адрес. Приложете въпросните документи и го изпратете на адресата. Това действие е задължително.
7.    Натиснете бутона за потвърждение (Validate/Valider). Това изпраща в ЕМСО Вашата заявка.
8.    Кандидатстването се извършва изцяло от начало до край. Не можете да запазите част от информацията и да продължите по-късно. Ако прекъснете попълването на заявката по каквато и да било причина, ще се наложи да я започнете отначало.
9.    Уведомете с кратък имейл служителите на НИП, отговяващи за тази дейност, че за коя институция сте кандидатствали и кога. Имената и адресите им са посочени в точка №10.
10.    За допълнителна информация и съдействие се обръщайте към служителите на дирекция „Институционални и международни отношения” на НИП старши експерт Ралица Иванова (r.ivanova@nij.bg, тел. №02/9359 154) и младши експерт Станислав Григоров (s.grigorov@nij.bg, тел. №02/9359 118).

 

За повече информация виж приложенията:

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯEN; FR

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЯТАEN; FR
 

Skip to content