Logo
В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа.

През първата половина на месец април 2022 г. ще се проведат следните 4 обучения в присъствен формат:
1. „Изкуствен интелект и права на човека” – код ERA 12
Обучението се организира от Академията по европейско право и ще се проведе в присъствена форма на 07 – 08 април 2022 г. в Брюксел, Белгия. Работeн език: английски.
Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.
2. „От Нюрнберг до Международния наказателен съд” (исторически преглед за развитието на международното наказателно право) – код ENM 02
Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в присъствена форма на 04 – 06 април 2022 г. в Париж, Франция. Работни езици: английски.
Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.
3. „Семейни спорове и международно право ” – код ЕNM 03
Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе  на 04 – 08 април 2022 г. в онлайн формат. Работни езици: английски  и френски.
Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.
4. „Алтернативно решаване на спорове” – код ENM 04
Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция ще се проведе в присъствена форма на  05 – 08 април 2022 г. в Париж, Франция. Работeн език: френски.
Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

Skip to content