Европейската мрежа за съдебно обучение осъществява програма за обучение за единния европейски пазар, която има за цел да се повиши осведомеността на правоприлагащите органи в държавите от ЕС по въпросите на конкуренцията чрез дейности за обучение и учебни посещения.

Обучителната програма се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и включва организиране на поредица от обучения, свързани с въпроси за прилагането на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията и учебни посещения в Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия в Брюксел.

Събитията са предназначени за магистрати и служители на правоприлагащите органи, чиито професионални задължения са пряко свързани с ръководене или провеждане на разследвания на икономически и финансови престъпления. Работният език е английски.

Крайният срок за кандидатстване за обученията и учебните посещения през месеците юни и юли е 10 май 2024 г., като заинтересованите кандидати следва да подадат заявка за участие чрез системата ИСУПО:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕСЪБИТИЕ И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
6 юни 2024 г., БрюкселУчебно посещение в ГД „Конкуренция“ на ЕК
12 юни 2024 г., БрюкселУчебно посещение в ГД „Конкуренция“ на ЕК
20-21 юни 2024 г, БарселонаСеминар „Прилагане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията“
2-3 юли 2024 г., БрюкселСеминар „Прилагане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията“

Разходите за транспорт и настаняване на одобрените участници се покриват от организатора, съобразно финансови правила, определени от Европейската комисия.

Всеки участник има право да присъства в не повече от един обучителен семинар или едно учебно посещение в рамките на програмата.

Повече детайли за обучителната програма и финансови условия може да намерите тук.

Skip to content