Академията по европейско право (ERA) организира конференция на тема „Новости в областта на гражданскопроцесуалното право в ЕС“, която ще се проведе онлайн в периода 1-2 декември 2022 г.

Конференция ще представи широк спектър от теми, свързани с актуалната съдебна практика на Съда на ЕС във връзка с Регламент „Брюксел Ibis“,  новите  регламенти относно връчването на документи и събирането на доказателства, приложими от 1 юли 2022 г., както и регламента от 30 май 2022 г. относно системата e-CODEX и предложенията на Комисията относно цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество.

Събитието е насочено към магистрати и съдебни служители, работещи в областта на европейското гражданскопроцесуално право. Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. 

За допълнителна информация: програма на събитието.

Електронен формуляр за регистрация за събитието:

https://applications.european.law/en/Registrations/Register/122D67

Одобрените от ERA кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща и ще бъдат освободени от такса за участие.

Skip to content