Европейският институт по публична администрация (EIPA) в консорциум с ICF изпълняват проект за разработване на поредица от електронни  – дистанционни курсове  (наричани „e-Capsules“) в различни области на правото на ЕС.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. В тази връзка представяме на Вашето внимание покана за набиране на кандидатури за участие в експертната група по проекта – магистрати, съдебни обучители и представители на академичната общност.

Кандидатстването се осъществява чрез следния линк, не по-късно от 12 юни 2023. За допълнителна информация за проекта тук и профила на кандидатите тук.

Skip to content