Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК И ЛИНК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
26-27 октомври 2023 г., Утрехт, Нидерландия„Основи на правото на ЕС“ (на английски език)Магистрати и съдебни служители3 септември 2023 г.
ID на събитието: 3935
30-31 октомври 2023 г., Париж, Франция„Процесуални гаранции по наказателни дела в ЕС: с фокус върху Директивата относно процесуалните гаранции за децата” (на английски език)Магистрати и съдебни служители5 септември 2023 г.
ID на събитието: 3937
2-3 ноември 2023 г., София, България„Европейски граждански процес с фокус върху семейното право” (на английски език)Магистрати7 септември 2023 г.
ID на събитието: 3470
6-10 ноември 2023 г., Неапол, Италия„Тематично езиково обучение в областта на правата на човека“ (на английски и немски език)Магистрати и съдебни служители4 септември 2023 г.
ID на събитието: 3938
8-9 ноември 2023 г., Трир, Германия“Законодателство на ЕС в областта на несъстоятелността” (на английски език)Магистрати7 септември 2023 г.
ID на събитието: 3939
14-17 ноември 2023 г., Рим, Италия„EМСО-CEPOL: трансгранично разследване на трафика на наркотици“ (на английски език)  Магистрати7 септември 2023 г.
ID на събитието: 3940

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво. Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лице за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content