На 02 октомври 2023 г. от 10.00 ч. НИП ще открие новата учебна съдебна година.
9-месечното си задължително първоначално обучение ще започнат 30 кандидати за младши съдии, 19 кандидати за младши прокурори и 15 кандидати за младши следователи. Профилът на курсистите може да намерите тук.

Skip to content