Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) чрез Националния институт на правосъдието отправя покана за участие в следните обучения:

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕНАИМЕНОВАНИЕЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯСРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
30 март 2023 г. (онлайн)Професията на съдията – избягване на рискове от корупция сред съдиитеПредседатели на съдилища и магистрати с ръководни функции29 март 2023 г.  
23-24 май 2023г., Рига“Икономически престъпления: възстановяване и конфискация на активи в ЕС: акцент върху Регламент (ЕО) № 2018/1805 от 14 ноември 2018 г.”Магистрати24 март 2023 г.
ID на събитието: 3715
25-26 май 2023г., Неапол„Отговорност на държавата по отношение на изкуствения интелект“Магистрати24 март 2023 г.
ID на събитието: 3717
26 май 2023г., ВилнюсСътрудничество между Европейския съюз и националните съдилища: опит и перспективиМагистрати и съдебни служители24 март 2023 г.
ID на събитието: 3718
29-30 май 2023 г., ЛюблянаЗащита на личните данниМагистрати и съдебни служители29 март 2023 г.
ID на събитието: 3719

Изискване към участниците е да владеят английски език на работно ниво.  Допълнителна информация и условия към кандидатите е публикувана на интернет страницата на всяко от събитията.

Всички кандидати следва да се регистрират за участие в График на обученията в ИСУПО. Одобрените кандидати ще получат информация от организаторите по електронна поща. Участниците трябва сами да организират пътуването и хотелското си настаняване, а направените разходи ще им бъдат възстановени от ЕМСО в рамките на 2 месеца след приключване на обучението, съгласно финансовите правила на Мрежата.

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, телефон: 02 9359 120, ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg 

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg

Ралица Иванова, програмен координатор, телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg

Skip to content