На 16 – 17 май 2024 г., JuLIA организира в университета на град Коимбра, Португалия, семинар на тема „Изкуственият интелект и управлението на кризи в областта на здравеопазването и извън него –  опитът от пандемията“.

Събитието е предназначено за съдии  и юристи от различни държави, които имат опит в следните области: медицинска отговорност (отговорност на лекари, отговорност на болници /частни и публични), административна отговорност, отговорност, свързана с използването на системи с изкуствен интелект или цифрово оборудване/приложения, здравни данни и дискриминация в областта на здравеопазването. Съдии, които се интересуват от право, технологии и изкуствен интелект в области, различни от здравеопазването, но биха имали интерес да разширят интереса си към темата в областта на здравното/медицинското право, също биха могли да присъстват на семинара.

Адвокатите с интереси към темата също  представляват целева група, макар и в по-ограничена степен.

Поканата за участие е отворена до 1-ви март 2024г. като регистрацията може да бъде направена на следния линк: ТУК.

Европейският изследователски проект JuLIA(Правосъдие, основни права и изкуствен интелект/ е създаден по програма Правосъдие на ЕС и се прилага съвместно от 11 европейски институции, начело с Университета   Помпеу Фабра, Испания. Проектът има за цел да изследва въздействието на използването на изкуствен интелект (ИИ) от съдилищата и другите публични и частни институции върху основните права.

Повече информация за събитието и проект на програмата може да намерите тук:

https://www.julia-project.eu/call-judges

https://www.julia-project.eu/

Всички разходи за транспорт и настаняване на участниците се покриват и възстановяват от проекта JuLIA, съобразно финансовите правила, определени от Европейската комисия.

Лице за контакт: Bruno Castro Coma

Project Manager JuLIA, bruno.castro@upf.edu

Skip to content