Най-доброто справочно издание в областта на правата на човека, „Право на Европейската конвенция за правата на човека”, е добре познато на българските магистрати и практикуващи юристи. Националният институт на правосъдието с любезното съдействие на издателска къща „Оксфорд  Пъблишинг  Лимитид” придоби правата върху електронното издание. 
 
От 25.09.2017 г. българските магистрати вече имат електронен достъп до него като се регистрират в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес: http://e-learning.nij.bg/course/index.php?categoryid=26.
Изданието на Харис, О`Бойл, Бейтс, Бакли и Уорбрик е най-авторитетният и систематично структуриран европейски учебник, посветен на Конвенцията. Проект по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” към Министерство на правосъдието направи възможно реализирането на този труд на български език.
 
Лице за контакт: Светла Тодорова, todorova@nij.bg, (02) 9359104

 

 

Skip to content