От 1.01.2024 г. Миглена Тачева е член на Съвета на попечителите (Board of Trustees) на Академията по европейско право – Трир. Тя беше избрана на заседание на Управителния съвет на ERA, проведено на 20 ноември 2023 г. Съветът на попечителите се състои от изтъкнати личности, тясно свързани с правото и институциите на Европейския съюз, както и с правната общност на държавите членки. Съветът на попечителите представлява Академията пред европейските институции, държавите членки и представителите на юридическата професия и участва в планирането на нейната годишна програма. Председател на съвета е Marc van der Woude, председател на Общия съд на ЕС.

Академията по европейско право (ERA) в Трир е водеща институция за усъвършенстване на познанията на практикуващите юристи в прилагането на правото на Европейския съюз.  На 25 октомври 2008 г. Миглена Тачева, министър на правосъдието и пазител на държавния печат, подписа Споразумение за присъединяване на България към ERA, което предостави възможност  на най-широк кръг представители на юридическата професия – съдии, прокурори, следователи, адвокати, юристи в публичния сектор – да участват в обучителните дейности на Академията. През 2022 г. Националният институт на правосъдието стана член на асоциация „Приятели на ERA”, насочена към подкрепа на стипендиантската програма на ERA  за участие в обученията.  

Skip to content