Националният институт на правосъдието стартира нова обучителна поредица „Микроуебинари на работното място“, която ще предлага актуални, интересни и общодостъпни теми за цялата професионална общност по чл. 249 от ЗСВ от сферата на информационните технологии, езиковата култура, soft skills, съдебната практика, общата юридическа подготовка и др.

Микроуебинарите ще бъдат с продължителност между 90 и 120 минути и ще се провеждат онлайн в ненатоварен период от деня, с идеята участието в тях да бъде максимално улеснено от работното място.

Подборът на темите ще се извършва на база проучване на нуждите и чрез предложения от участниците в поредицата.

Местата в микроуебинарите са неограничени до достигане на техническия капацитет на онлайн платформата Zoom.

Първите планирани теми от поредицата „Микроуебинари на работното място“ са, както следва:

  • „Видове атаки с компютърни вируси“, 23.02.2023 г.
  • „Ефективна работа с имейл клиенти (Outlook, Thunderbird)“, 9.03.2023 г.
  • „Езикът на Темида“, 6.04.2023 г.
  • „Оформление на документ с Microsoft Word“, 4.05.2023 г.

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО (isupo.nij.bg) в посочените срокове. Организатор на поредицата е дирекция „Обучение на съдебната администрация“ към НИП.

Skip to content