От днес в Портала за електронно обучение на НИП е достъпно следващото издание от поредицата “Знанието е сила” – “Ръководство на прокурора. Книга първа”.

След отпечатването на книжните издания, всички български магистрати ще получат екземпляри от заглавията, относими към тяхната професионална роля (съдия, прокурор, следовател).

Изтегляне на самообучителния ресурс от дигиталната библиотека
Skip to content