Във връзка с установена техническа грешка при изготвяне на протокола за резултатите от писмения и устния изпит по наказателно право и наказателен процес на кандидатите за младши прокурори, Ви уведомяваме, че след произнасяне на изпитната комисия ще бъдете допълнително информирани чрез сайта на Института, както и по електронна поща. За случая е разпоредена проверка от г-жа Миглена Тачева, директор на НИП.

Skip to content