На 31 май 2023 г. от 13.30 до 15.30 ч. в аудитория 272 на Софийския...
Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните...
На 29 май 2023 г. ЮНЕСКО и Институтът по правата на човека “Бонаверо” към Юридическия...
На основание чл. 14, ал. 2 от Правилата за организацията и реда за провеждане на...