На свое заседание на 19.12.2022 г. УС на НИП прие Стратегически план на Националния институт на...
55 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи се включиха...