През 2024 г. предстои провеждането на поредното издание на специализирани едноседмични обмени в България за магистрати...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) публикува покана за кандидатстване за Обучителен грант – индивидуални...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в регионални обмени (EN /...
Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване за съвместни обмени мeжду ЕМСО...