Фондация „Право и Интернет“ организира национален семинар на тема „Насърчаване на по-широкото приложение на алтернативни...
Проф. Снежана Начева, председател на Културния дом към Съюза на юристите в България, насърчава всички...
Заповед № РД-11-10/13.02.2024  г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените...
Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията...