Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2023 -2024 г.,...
Лятото е в разгара си, но ако решите да отделите време за самоусъвършенстване, НИП Ви...
НИП напомня на всички колеги, че от м. юли 2022 г. на разположение в Портала...
Постигнатите резултати по проектите на НИП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“...