Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните...
На 29 май 2023 г. ЮНЕСКО и Институтът по правата на човека “Бонаверо” към Юридическия...
На основание чл. 14, ал. 2 от Правилата за организацията и реда за провеждане на...
Практически проблеми и предизвикателства в съдебните производства с участието на деца бяха обсъдени на първата...