В края на м. март 2023 г. Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление...
На 06 – 07 юли 2023 г. Академията по европейско право (ERA) организира международен онлайн...
ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на ЕК, съвместно с ЕМСО,...
Министерството на правосъдието повторно обявява процедура по подбор на кандидати за нов български съдия в...