По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014...
Във връзка с честването на Международния ден на жените съдии, Глобалната мрежа за съдебен интегритет...
В периода 28 февруари – 1 март 2023 г. се проведе първото от поредицата обучения...
На 1 януари 2023 стартира проектът на Академията за европейско право (ERA) „Обучение на съдебни служители...