На 10-11 ноември 2022 г. Националният институт на правосъдието беше домакин на заседание на Управителния комитет на Европейската мрежа за съдебно обучение. Управителният комитет на ЕМСО определя политиката на съдебно обучение на Мрежата, като взема стратегически решения, свързани с нейната дейност. За Генералния секретар на ЕМСО, съдия Маркус Брюкнер това беше последното официално събитие преди встъпването в длъжност на Ингрид Дерво през януари 2023г. В знак на признателност и висока оценка председателят на Управителния комитет на Мрежата Ремко ван Торен връчи плакет на съдия Брюкнер.  

Управителният комитет отличи и участието на НИП като член на ръководния орган на Мрежата за периода 2020 – 2022г. Институтът участва активно в определянето на дневния ред на европейското съдебно обучение при извънредните обстоятелства, причинени от пандемията, които изискваха смели и иновативни решения в областта на  дигитализaция на  обучителната дейност, интеграцията на обучителните институции на Западните Балкани в ЕМСО и участието на Мрежата в многобройни трансгранични проекти и сътрудничества.

Skip to content