Със Заповед № РД-00-36/01.08.2017 г. г-жа Миглена Тачева – директор на НИП определи 2 октомври 2017 г. за начална дата и 29 юни 2018 г. – за край на курса за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Във випуск 2017/2018 г. ще се обучават 30 кандидати за младши съдии, 34 кандидати за младши прокурори и 19 кандидати за младши следователи.
 
За повече информация: телефони (02) 9359 132, 9359 131, 9359 145 и e-mail: no@nij.bg
 

 

Skip to content