В периода 25 януари 2021 г. – 8 февруари 2021 г. Националният институт на правосъдието организира дистанционно обучение на тема „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите “.
 
Обучението има за цел да предостави на участниците практически полезни методи и практики, целящи ефективното изпълнение на професионалните задължения, особено в настоящата извънредна епидемична обстановка, довела до съществени промени в режима и начина на работа на съдиите, прокурорите и следователите. 
 
Предмет на дискусия ще бъде начинът на изпълнение на служебните задължения,  отношенията с колегите, съдебните служители, страните в процеса и обществото като цяло.
 
Преподавател на обучението е Тодор Тодоров, психолог и експерт в областта на консултирането на магистрати и съдебни служители по теми, свързани с изпълнението на служебните им задължения и комуникацията в и извън професионалната общност. 
 
В края на дистанционния курс ще бъде проведена онлайн дискусия между преподавателя и участниците.
Организатор на обучението: Ангелина Лулчева, програмен сътрудник; e-mail: a.lulcheva@nij.bg; тел. 02 9359 144 
 
 

Skip to content