Тридневно обучение на Академията по европейско право (ERA) „Процедури по европейско сътрудничество по граждански дела – правен английски език за съдебни служители” започна днес, 2.12.2019 г., в Националния институт на правосъдието. То се провежда с подкрепата на Института като част от проекта „По-добро изпълнение на европейските трансгранични процедури: правни и езикови аспекти в обучението на съдебните служители в Европа” и е поредното от пакет идентични обучения, които ще се проведат в различни държави от ЕС в периода 2019 – 2021 г.
В обучението участват 6-има български съдебни служители като част от интернационална група от 24 участници, които ще решават казуси по европейските регламенти, както и ще усвоят англоезична терминология в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Методологията, на която се базира курса, е иновативна и предлага нови аспекти в обучението на съдебната администрация.
Датите на следващите обучения по темата през 2020 г. ще бъдат обявявани на уебсайта на НИП в раздел „Обучение на съдебната администрация“, подраздел „Обучения в Европа“.

Всички категории

Последни новини

Skip to content