Концепция на Антон Станков

Концепция на Драгомир Йорданов

 

В случай, че кандидатите предвиждат при представянето на концепциите си да използват Power Point презентация, е необходимо в срок не по-късно от 09.05.2016 г. същата да бъде изпратена на електронен адрес hristova@nij.bg с цел осигуряване на техническа възможност за вграждане във видео стрийма. 

Skip to content